17"  Adelaide    $490.00
18"   Adelia   $570.00
Nostalgia    $485.00  15" in height
prev / next