20" Flora  $840.00
17"  Adelaide    $490.00
18"  Adelia  $570.00
19" AnneLeise  $560.00
16" Timmy  $395.00
Nostalgia  $485.00 15" in height
prev / next